реферат оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

реферат оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

При пошкодженні ємкості із зрідженими вуглецевоводневими газами відбуваються їх випаровування та зміщування з повітрям, внаслідок чого утворюється вибухонебезпечна газоповітряна суміш. При вибуху газоповітряної суміші виникає повітряна ударна хвиля. Основним параметром, який характеризує поражаючу дію ударної хвилі, є надмірний тиск Рф/. Величину надмірного тиску визначають по таблиці /Додаток 2/ в залежності від маси вуглецевоводневих газів і відстані від місця вибуху. Захист населення організовується і здійснюється відповідно до вимог Конституції України, законів України: — «Про Цивільну оборону України», «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», «Про правовий режим надзвичайного стану», Концепції «Про захист населення і територій при загрозі і виникненні надзвичайної ситуації». Інші методичні матеріали на урок Дошкілля скачати За масштабами тривалістю й уражаючою дією на людей і сільськогосподарське виробництво особливо небезпечним є радіоактивне забруднення і хімічне зараження.

Радіаційні аварії на РНО можуть бути двох видів : коли викид радіонуклідів у навколишнє середовище відбувається внаслідок аварії або теплового вибуху та зруйнування РНО; коли аварія відбувається внаслідок вибухової ядерної реакції в цьому випадку зараження навколишнього середовища було таким як при наземному ядерному вибуху. Це може призвести до радіоактивного зараження місцевості і Оцінка обстановки проводиться з метою своєчасного визначення необхідних заходів захисту і прийняття обгрунтованих рішень на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, а в разі потреби і евакуації населення з районів надзвичайних ситуацій. Завдяки порядку визначення ступеню ураженості об’єкта чи території, можливих об’ємів завданих збитків та вплив вторинних факторів на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураження від надзвичайних ситуацій, можна буде дати об’єктивну оцінку подальших дій, які необхідно здійснити для того, щоб подолати або запобігти тій чи інші Оценка обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций. Система цивільної оборони. Цивільна оборона. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством. Типи небезпечних природних явищ та катастроф. Економічна безпека Росії.

Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ «Укрсиббанк»). Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, а також велике зараження людей і тварин. Українське законодавство визначає: «обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням Название: Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях Раздел: Рефераты по безопасности жизнедеятельности Тип: реферат.

Реферат на тему: Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. 1. Основні поняття і визначення.  Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат. Класифікація надзвичайних ситуацій.

Природні (стихійні): — тектонічні (підземні) Основні поняття і визначення.

Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи задає шкоди довкіллю. Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі люд Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій — це підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ Поняття про радіаційну обстановку та методи її виявлення.

Сторінка. 3/5.  Оцінка хімічної обстановки включає: визначення глибини зони зараження; визначення площі зони зараження і нанесення на план місцевості; визначення часу підходу зараженого повітря до об’єкта; визначення тривалості вражаючої дії СДОР; визначення можливих втрат людей.

Визначення глибини зони зараження СДОР. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. Основні поняття і визначення.

Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) зн Оцінка обстановки виконується за результатами прогнозування наслідків НС й за даними розвідки. Прогнозування розділяється на довгострокове і оперативне.  2. Прогнозування радіаційної обстановки при використанні противником сучасної ядерної зброї. 3.

Прогнозування хімічної обстановки. 4. Прогнозування пожежної обстановки.

5. Прогнозування інженерної обстановки. Променева хвороба людини. Радіаційне опромінення людини може привести до променевої хвороби, від якої вона може захворіти й загинути. Це пояснюється складністю фізикохімічних і біологічних процесів в організмі (розрив молекулярних зв`язків, змінення хімічної структури з`єднань, радіоліз води, виникнення шкідливих сполук і т). Курсова робота на тему: Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості в надзвичайних ситуаціях. Виконав: Чумаченко О.В. Гр. Шк-06. Варіант № 22.  Навчальна мета курсової роботи — засвоїти методику розрахунків з оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях мирного часу та придбати досвід у розробці заходів для захисту виробничого персоналу і зменшенню матеріальних втрат. При виконанні курсової роботи потрібно оцінити обстановку в таких видах надзвичайних ситуацій: -вибух на території підприємства ємкості із зрідженим. вуглецевоводневим газом (пропан) Українське законодавство визначає: «обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат. Природні (стихійні)  2. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно-небезпечних об’єктах і при застосуванні сучасних засобів ураження. Радіаційна обстановка – це обстановка, яка склалася на території підприємства (об’єкту), населеного пункту або території адміністративного району внаслідок застосування противником ядерної зброї або аварії на атомній електростанції з викидом радіоактивних речовин. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях в прикладах і завданнях. Методичні рекомендації для вивчення Цивільної оборони студентами усіх спеціальностей. Ф.І. Аверянов, — Чернігів, 2003.  Афіша, 200Показывать только: Все категории работ — реферат дипломная работа курсовая работа контрольная работа доклады практическая работа шпаргалки аттестационная работа отчет по практике научная работа автореферат учебное пособие статья книга тест лекция. Название: Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях Раздел: Рефераты по безопасности жизнедеятельности Тип: реферат. Природні (стихійні): — тектонічні (підземні) При завчасне прогнозуванні обстановки в надзвичайних ситуаціях техногенного характеру, як правило, приймають такі припущення: — Розглядають негативні події (джерела надзвичайних ситуацій), що завдають найбільшої шкоди; — Маса (об’єм) викиду (скидання) речовини (енергії) при техногенній аварії відповідає максимально можливій величині чи обсягу найбільшої ємності; — Метеоумови (клас стійкості атмосфери, швидкість і напрям вітру, температура повітря, вологість і т.п.) приймаються найбільш сприятливими (інверсія, швидкість вітру 1 м с, температура 20 ° С) для поширення пило-паро-газової хма Реферат на тему: Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях Захист населення в надзвичайних ситуаціях (НС) організовується і здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Кодексу цивільного захисту, законів України та інших чинних нормативно-правових актів. Реалізація державної політики у сфері захисту населення у НС покладається, як відомо, на Єдину державну систему цивільного захисту України (ЄДСЦЗ). Захист населення в надзвичайних ситуаціях здійснюється з урахуванням двох видів можливих загроз: • зовнішніх (викликаних війною, локальними збройними конфліктами або глобальними екологічними чи техногенними катастрофами за межами країни) Медико-тактична оцінка надзвичайної ситуації складається з визначення загальної і медичної обстановки. При оцінці загальної обстановки з`ясовують наступні питання: · час, місце і вид надзвичайної ситуації, її категорію; · кількість і характер постраждалих об`єктів; · зони радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки району надзвичайної ситуації; · метеоумови, рельєф місцевості, стан доріг, наявність джерел з питною водою; · розміри зони руйнування, затоплення і пожеж; · маршрути можливого руху в осередок надзвичайної ситуації рятувальних загонів та сил етапів медичної допомоги. Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат. Розглянемо методики оцінки обстановки в умовах надзвичайнихситуацій. Оцінка радіаційної обстановки. Під радіаційною обстановкою розуміють сукупність наслідківрадіоактивного забруднення (зараження) місцевості, що впливають надіяльність об’єктів народного господарства, сил ЦО і населення. Радіаційна обстановка характеризується масштабами (розмірами зон) іхарактером радіоактивного забруднення (зараження) (рівнем радіації). Розміри зон радіоактивного забруднення (зараження) і рівні радіаціїє основними показниками ступеня небезпеки радіоактивного зараженнядля людей. ситуаціях, аналізу проблем забезпечення безпеки для прийняття обґрунтованих рішень до вибору заходів та засобів захисту персоналу в складних та непередбачуваних умовах надзвичайних ситуацій.

Мета дисципліни щодо реалізації обовʼязкового навчання студентів питань цивільного захисту визначається вимогами таких законодавчих актів у сфері цивільного захисту, як Приклад Вихідні дані  · напрям вітру — в напрямку об’єкта; · хмарність — середня; Необхідно оцінити обстановку, що може скластися на об’єкті та можливості проведення аварійних робіт тривалістю 1 година. Рішення: — за таблицею 7 визначаємо категорію стійкості атмосфери, що відповідає погоднім умовам та часу доби.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

гдз укр мова 10-11 класс олійник

збірник задач з фізики 10 клас божинова відповіді

земля під забудову в оржеві рівненський район