будова всесвіту та класифікація небесних тіл

будова всесвіту та класифікація небесних тіл

Великий довідник школяра — це унікальна збірка, де подано найбільш важливу і потрібну інформацію, яка потрібна школярам — від 5-го по 11 клас. Всі матеріали викладені у зручній для навчання формі, усе, що потрібно, вдало доповнене ілюстраціями — Природознавство — Великий довідник школяра — Види небесних тіл — Небесні тіла — Всесвіт як середовище життя людини Всесвіт — фундаментальне поняття в астрономії — весь навколишній світ. На практиці під Всесвітом часто розуміють частину матеріального світу, доступну вивченню природничо-науковими методами. У вужчому сенсі під Всесвітом мається на увазі світ небесних тіл із законами їхнього руху та розвитку, їхній розподіл у часі і просторі. Матерія у Всесвіті розподілена вкрай нерівномірно, значна частина її зосереджена в окремих більш або менш щільних космічних тілах: галактиках, зірках і туманностях. Відстані між окремими об’єктами як правило, вимірюють у світлових роках, тобто відстанях, які світло проход Що є Земля, Місяць, Сонце, зорі? Де починається і де закінчується Всесвіт? Коли він виник і з чого складається? Що сприяло його утворенню? Де межі його пізнання? Можна поставити ще безліч подібних питань, що стосуються Всесвіту, але якщо питання ставиться, а відповідь на нього не отримана, виходить, вона ще не знайдена Небесні тіла. Урок 15. Тема: Уявлення про всесвіт. Зоряні світи – галактики. Зорі, сузір’я. Мета :сформувати в учнів систему знань про Всесвіт, галактики, зірки, планети, метеори, метеорити, космічне випромінювання і будову Всесвіту; формувати практичні вміння учнів орієнтуватися на місцевості за допомогою зірок; розвивати вміння учнів орієнтуватися на місцевості за допомогою зірок; розвивати вміння учнів аргументувати свою відповідь, використовуючи додаткові джерела географічних знань. Обладнання: карта зоряного неба, атласи, схеми сузір’їв, підручники. Тип уроку: формування нових знань. Хід Основні риси будови Всесвіту. Наша Земля є маленькою складовою частиною єдиного матеріального світу, який називається Всесвітом. Всесвіт охоплює весь безмежний космічний простір і складається з численних зірок, хмар пилу і газу, міжзоряної речовини. Зоряне небо вивчається протягом багатьох віків. Зараз спостереження за зорями ведуть астрономи, а вивченням законів руху планет, будови і розвитку небесних тіл та їх систем займається астрономія. У міру вдосконалення телескопів вчені все глибше проникають до таємниць Всесвіту. Доступну для досліджень частину Всесвіту називають Метагалактикою. Землі Сонця Місяця планет зірок та інших небесних тіл. Всесвіт ще з давньою. Греції називалася космосом а це слово спочатку означало порядок і красу всесвіту.  Ми знаємо будову Всесвіту у величезному обсязі простору, для перетину якого світла потрібні мільярди років.

Але допитлива думка людини прагне проникнути далі. Що лежить за межами спостерігається області світу? Презентация на тему Будова всесвіту до уроку з астрономії.  Будова всесвіту. Завантажити презентацію. Презентація по слайдам: Слайд 1. Будова Всесвіту. Слайд 2. План Зоряні скупчення.  Класифікація галактик Е0 – Е6 – еліптичні галактики SO – лінзовидні галактики Irr – неправильні галактики S – спіральні галактики Sa, Sc – різні види спіральних галактик SB – спіральні галактики з перемичкою. Слайд 24. Наша Галактика, так само як і галактика в сузір’ї Андромеди М31, належить до спіральних. Основні риси будови Всесвіту Всесвіт складається з численних зір, об’єднаних у гігантські зоряні системи, що називаються галактиками. Наше Сонце також є рядовою зорею, входить до складу нашої Галактики, яка, у свою чергу, включена в Місцеве скупчення галактик. У Галактиці нараховується близько 10|! (трильйона) зір.  Класифікація галактик, запропонована у 1936 році Едвіном Хабблом.

Кулясті еліптичні галактики Дискові спіральні галактики Галактики з перемичкою (баром) Карликові Неправильні. 9 слайд. Астрономія — наука, що вивчає рух, будову та еволюцію небесних тіл, їхніх систем та Всесвіту в цілому. Астрофізика — розділ астрономії, що вивчає фізичну будову та еволюцію небесних тіл і фізичні процеси, які їх зумовлюють. Атмосфера (планети) — газово-аерозольна оболонка планети (аерозолі — краплини рідини та частинки пилу в атмосфері планети).  Всесвіт — це навколишній світ з усіма видами речовини та випромінювання, що розвивається в просторі та часі.  Спектральна класифікація — поділ зір на групи за температурою фотосфери, а відтак і світністю (у межах певного класу світності), зовнішня ознака певного спектрального класу — наявність у спектрі ліній тих елементів, що виникають за відповідної температури. Всесвіт — це безмежну космічний простір з небесними тілами. Космос здавна принаджує увагу людей, заворожує їх своєю красою і таємничістю. Без можливості вийти межі Землі, люди населяли космос різноманітними міфічними творіннями.  Тіло комети складається з твердого ядра, заморожених газів з твердої пилом, розміром від однієї до десяти кілометрів. У результаті наближення до Сонцю гази комети починають бутииспаряющимся. То в комет виростає світний газовий хвіст.  Сонце має складне будова. Зовнішній шар — це атмосфера із трьох оболонок. > Фотосфера — найнижчий і ній більше густий шар сонячної атмосфери, завтовшки приблизно 300 км. Наступна оболонка — >хромосфера, завтовшки 12—15 тис. км. Небесні тіла розсипані по всьому Космосу, і життя цілком може існувати в інших її проявах не тіль.  Питання про будову Всесвіту і про місце в ній планети Земля і людської цивілізації цікавив учених і філософів з незапам’ятних часів. Довгий час в ходу була так звана система Птолемея, названа згодом геоцентрической. Відповідно до неї, саме Земля… Яка планета ближче до Сонця, або Крила на сандалях. Про те, яка планета ближче до Сонця, люди дізналися в найдавніші століття. Правда, трапився казус: греки прийняли її за дві планети, бо бачили двічі на добу з різних сторін від Сонця.

Коли виявилося, що планета все-таки одна, назва їй дали… § 9. Дослідження електромагнітного випромінювання небесних тіл. § 10. Сучасні наземні телескопи. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино і гравітаційних хвиль. § 11. Спектральний аналіз в астрономії. Методи астрономічних досліджень.  § 17. Дослідження тіл Сонячної системи та Всесвіту за допомогою космічних апаратів. § 18. Гіпотези і теорії формування Сонячної системи. Задачі та вправи. Який прилад використовують для вивчення небесних тіл. Досягнення людини в дослідженні Всесвіту. Склади 3 речення про зв’язок людини і Всесвіту.  Яке значення для розуміння будови Всесвіту мали дослідження стародавніх учених-астрономів Чи існує центр розширення всесвіту якщо так тоді де він знаходитьсЯ. 23. Імператора Китаю називали: «Братом Бога» «Володарем Всесвіту» «Сином Рух небесних тіл.

Склад і Масштаби Сонячної Системи. Сонце.  Довгий шлях пройшла наука, перш ніж було встановлено структуру навколишнього Всесвіту. Тільки на початку XX ст.

Остаточно доведено, що всі видимі на небі зорі утворюють відокремлену зоряну систему — Галактику, хоч задовго до цього висловлювалось немало правильних ідей. Так, англійський учений Вільям Гершель 1738—1822 перший указав шлях до розв’язання задачі про будову світу зір, що полягає в підрахунку зір на однаково малих ділянках, вибраних у різних місцях неба. Поступово з’ясувалось, що зорі Молочного Шляху — світлої сріблястої смуги, що оперізує все небо1,— це основна частина наш небесних тіл. Пояснює причини видимих рухів світил по небесній. сфері, методи визначення відстаней до небесних тіл, а Демонстрації. також їх розмірів і маси, принцип визначення.

1. Телурій. місцевого часу, принцип побудови календаря, системи 2.

Глобус зоряного неба. небесних координат, причини сонячних та місячних. затемнень. Практична робота № 1.  системи в Галактиці. Тема 7. Будова і еволюція Всесвіту. Знаннєвий компонент. Світ галактик.  структури Всесвіту. Діяльнісний компонент. Описує класифікацію галактик за Габблом, великомасштабну структуру Всесвіту. загальноприйняті моделі його походження й розвитку, природу активності ядер галактик, спостережні. Електромагнітне випромінювання небесних тіл.

Тема 2.2. Засоби астрономічних досліджень.  Закони руху небесних тіл Системи світу Птолемея і М. Коперника.Закони Кеплера та їх зв’язок із законами Ньютона. Елементи орбіт та їх геометричне подання.

Узагальнення законів Кеплера.

Космічні швидкості на поверхнях небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій. Видимий рух планет.  Спектральна класифікація зір. Діаграма Герцшпрунга-Рессела. Джерела енергії зір. Астрономія — наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови і розвитку, а також про будову і розвиток Всесвіту в цілому, є однією із важливих складових природознавства. Сучасна астрономія — всехвильова, експериментальна й еволюційна наука. У кожному космічному явищі і процесі ми спостерігаємо прояви основних, фундаментальних законів природи.  на поверхнях небесних тіл та у просторі. Видимий рух планет. Випромінювання небесних тіл. У цій темі ми розглянемо основні методи, за допомогою яких астрономи збирають інформацію про події в далекому космосі. Виявляється, що основним джерелом такої інформації є електромагнітні хвилі та елементарні частинки, які випромінюють космічні тіла, а також гравітаційні й електромагнітні поля, за допомогою яких ці тіла між собою взаємодіють.  Астрофізика вивчає будову космічних тіл, фізичні умови на поверхні й всередині тіл, хімічний склад, джерела енергії та ін. Методи астрономічних досліджень.  Ми спостерігаємо своєрідні явища в часі та бачимо таке далеке минуле Всесвіту, коли ще не існувала не тільки наша цивілізація, але навіть не було Сонячної системи. Небесні тіла. Зоря — самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.  Відео-презентація уроку для 5 класу на тему : «Всесвіт та його складові. » Можна використовувати на уроках 9:57. Зорі. Класифікація зірок та як вони народжуються. Всесвіт UA. Baxış 6K7 ay əvvəl.  Будова Сонячної системи. Освітній матеріал для школи. 5:57. Малі тіла Сонячної системи04 06 Наталя Авер’янова.

Baxış 2,1K3 il əvvəl. Роздуми про походження і будову Всесвіту важко перевірити на досвіді. Завдяки новим технічним досягненням область спостережуваному Всесвіті постійно розширюється, але все ж більшість відкриттів в сучасній астрономії і космології відбуваються спочатку «на кінчику пера», в кабінетах вчених. Космолог йде від теорії до практики, від моделі до експерименту, тому роль вихідних філософських підстав стає ключовою.  Але нескінченність сил тяжіння між небесними тілами повинна привести до колапсу, тобто Всесвіт не могла б існувати вічно. Цей висновок суперечить твердженням про вічність Всесвіту.

Парадокси класичної науки розв’язалися в сучасній релятивістської космології. Коли виявилося, що планета все-таки одна, назва їй дали… Будова й еволюція Всесвіту. Що є Земля, Місяць, Сонце, зорі? Де починається і де закінчується Всесвіт?  Всесвіт — це все, що існує. Він нескінченний у часі й просторі, хоча кожна його часточка має свій початок і кінець, як у часі, так і в просторі.

Всесвіт складається з дрібних порошин і атомів, величезних скупчень речовини і зоряних світів і систем. Існує наукова дисципліна, що являє собою вчення про загальні закономірності будови Всесвіту, і називається вона космологією. Космологія — вчення, що включає в себе теорію всієї охопленої астрономічними спостереженнями області світу як частини Всесвіту. Вивчаючи будову і розвиток небесних тіл, їх положення і рух у просторі, астрономія в кінцевому підсумку дає нам уявлення про будові і розвитку.

Всесвіту в цілому. Слово «астрономія» відбувається від двох грецьких слів: «астрон» — зірка, світило і «номос» — закон. При вивченні небесних тіл, астрономія ставить перед собою три основні завдання, потребують послідовного вирішення: Вивчення видимих, а потім і дійсних положень і рухів небесних тіл. у просторі, визначення їх розмірів і форми. 2. Вивчення фізичної будови небесних тіл, тобто дослідження хімічного. складу 3 4 Відмінності планет земної групи. 5 Астероїд. 6 Перевірка знань. Мета уроку. згадати, узагальнити та знайти щось нове по темі небесні тіла. Хід уроку.

Найближча до нас зірка — Сонце.  Можна лише приблизно заявити, що в нашій Галактиці близько 150 000 000 000 зірок, а у Всесвіті невідоме число мільярдів галактик А от скільки зірок можна побачити на небі неозброєним оком відомо точніше: близько 4,5 тисяч. Більше того, поставивши за певною межею яскравості зірок, близьким за доступністю оці, можна це число назвати точніше, мало не до одиниць. Яскраві зірки давно пораховані і занесені в каталоги. Астрономія — наука про Всесвіту, що вивчає розташування, рух, будову, походження і розвиток небесних тіл і утворених ними систем [1]. Зокрема, астрономія вивчає Сонце і зірки, планети Сонячної системи та їх супутники, позасонячних планети (екзопланети), астероїди, комети, метеорити, міжпланетний речовина, туманності, міжзоряний речовина, галактики і їх скупчення, пульсари, квазари, чорні діри і багато іншого [1].  Найголовнішими розділами астрономії є: Астрометрія — вивчає видимі положення і руху світил. На етапі історичного розвитку науки роль астрометрії довгий час складалася також у високоточному визначенні географічних координат і часу Класифікація зірок за характеристиками, початок їх формування та склад. Вплив сонячного випромінювання на нашу планету. Астрономія, презентация.  Перша геліоцентрична система, обертання небесних сфер. Вивчення будови Галактики, Чумацького Шляху.

реферат [41,5 K], добавлен 09.09.2009. Живий організм Всесвіту. Циклічність діяльності галактик. Циклічність діяльності зірок. Схеми будови всесвіту. Першими з європейських народів, що створили системи уявлень про Землю, Всесвіт та усвідомили місце людини в світі, були греки.  Зауважимо, що саме він склав астрономічні таблиці руху небесних тіл, які лише через три століття було вдосконалено александрійським астрономом Клавдієм Птолемеєм і які дійшли до нас. Його також вважають і творцем геоцентризму.  Йому ж належить перша класифікація великомасштабних форм рельєфу, введення понять: нагір’я, плоскогір’я, гірська країна, що стали загальноприйнятими. Вражає те, що до появи точних карт. Ріттер правильно оцінив і запровадив уявлення про форми (обриси) земних просторів

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

гдз укр мова 10-11 класс олійник

збірник задач з фізики 10 клас божинова відповіді

земля під забудову в оржеві рівненський район