облік пального на державних підприємствах

облік пального на державних підприємствах

Підприємство придбаває пальне на автозаправній станції (АЗС) з оформленням заправних відомостей. Коли підприємству відображати оприбуткування пального на баланс? Як в бухгалтерському обліку відображати списання такого пального? Відпуск пального АЗС може відбуватися з використанням Відомості на відпуск нафтопродуктів (форма № 16-НП). Підставою для відпуску пального за безготівковим розрахунком за такими відомостями є договір, укладений між продавцем Ліцензії на пальне: бухгалтерський та податковий облік ► електронна бухгалтерська газета «Інтерактивна бухгалтерія» ► величезна база аналітичних статей і відповідей на безліч професійних питань ► цілодобові онлайн-консультації ► база законів, постанов, наказів, роз’яснень органів влади, листів, інших нормативних документів ► Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія» Ведення обліку обсягів пального. Електронне адміністрування реалізації пального. • Реєстрація платником акцизного податку, розпорядником акцизного складу. • Єдиний державний реєстр витратомірів-лічильників та рівномірів-лічильників пального в резервуарі. • Електронні документи про залишки та обсяги обігу пального. • Акцизна накладна. •  Член чисельних робочих груп з питань оподаткування Державної фіскальної служби України, Міністерства фінансів України, комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, з досвідом роботи радником з питань оподаткування. КАРПОВ Леонід, Head of Tax Department AC Crowe Ukraine. Аудитор,.е.н.

Фахівець з податкового консультування. За оцінками експертів для оформлення такої ліцензії на зберігання пального, підприємство може витратити понад 1 млн грн. Так, за відсутність ліцензії на зберігання палива бізнес можуть оштрафувати на півмільйона гривень.  Зважаючи на це, Державна регуляторна служба України звернулась до Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва щодо необхідності напрацювання проектів регуляторних актів, положеннями яких передбачити внесення змін до Податкового кодексу України.  Система електронного контролю за обігом пального передбачає ведення обліку пального в літрах, приведених до Розробка для обліку пального в л та кг, автоматичного створення акцизних накладних на основі реалізації пального в BAS/1С:Підприємство та експорту АН в Медок.  Облік пального та формування акцизних накладних на базі BAS/1С:Підприємство. Даний модуль на базі BAS/1С:Підприємство створений для обліку акцизного податку організацій, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею пальним. Особливість модуля в додатковому врахуванню густини пального для перерахунку тон в літри, оскільки бензин чи дизельне паливо надходить в тонах, а акцизна накладна враховує пальне в літрах, при температурі 15°C. Можливості. Підприємство не зберігає у себе пальне інших підприємств. За редакцією законопроекту від 16 травня для того, щоб отримати ліцензію на зберігання пального, потрібно було до Державної фіскальної служби подати 3 категорії документів: Документи на землю, на якій зберігається пальне.  А там державна адміністрація почала передавати землю у комунальну власність. І вийшло, що земля передана, але ще не прийнята, ми чекали, поки приймуть, на це пішов час. І оця вся неузгодженість тільки заважала.  У такому випадку потрібно зробити бухгалтерське прийняття об’єкту на облік та його інвентаризацію. Ці документи також потрібно додати до переліку документів на отримання ліцензії. Розробка для обліку пального в л та кг, автоматичного створення акцизних накладних на основі реалізації пального в BAS/1С:Підприємство та експорту АН в Медок.  Облік пального та формування акцизних накладних на базі BAS/1С:Підприємство. Як оформити облік пального у ФОП на загальній системі оподаткування, якщо пальне придбавається за паливною карткою, а норми списання пального на транспортний засіб державою не затверджені (такої моделі немає в Нормах №43)? Хоча ці матеріали трохи застарілі і відображають облік таких операцій у юросіб, вони будуть цікаві і підприємцю. Облік запасів за місцем відповідального зберігання ведеться матеріально-відповідальною особою в Книзі складського обліку (ф. З-9) за найменуваннями, сортами, кількістю. В ній ведеться облік на складі матеріалів, продуктів харчування, готових виробів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, інших запасів. Книга видається завскладом в бухгалтерії. При цьому вона повинна бути прошнурована, сторінки пронумеровані та їх кількість завірена підписом головного бухгалтера установи та скріплена печаткою. з курсу. «Особливості обліку в інших. галузях»: Розділ «Облік діяльності автотранспортних підприємств». (УкладФ. Максімова.  До нормативного забезпечення обліку діяльності автотранспортних підприємств долучився також Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, котрий наказом від 11 травня 1999 р. № 116 затвердив Інструкцію про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті України і форм облікових документів № 1 (разові квитки), № 2 (абонементні квитки). Облік витрати ПММ здійснюється на підставі даних дорожніх листів. Списувати паливо державні органи рекомендують відповідно до «Норм витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», затверджених наказом Мінтранспорту України від 10.02.1998 р. за № 43 (надалі — норми № 43).  Тим не менше, щоб проконтролювати витрати, підприємства мають право встановлювати порядок контролю, з дотримуючися затверджених типових норм витрачання ресурсів, оскільки вони вважаються найбільш обґрунтованими. Нижче розглянемо варіант застосування в обліку і контролі норм витрат палива.

3.2.1. Види норм витрати пального та їх застосування. На підприємствах, які займаються перевезеннями або мають у штаті автопарк питання обліку руху ПММ стоїть дуже гостро. ➜ читайте далі на Rubryka.com.  Підприємству це дозволить уникнути перевитрати пального через можливі несправності автомобілів. Як відбувається списання ПММ за дорожніми листами? У дорожніх листах зазвичай фіксується інформація, на підставі якої виконують подальше списання ПММ: обсяг палива в баку/балоні на момент початку рейсу; обсяг дозаправлення палива під час рейсу; обсяг залишку палива на момент закінчення рейсу. Виходячи з отриманих даних, на підставі подорожніх листів, проводять списання ПММ з відображенням інформації в бухгалтерському обліку.

Особливості обліку наявності та руху палива.

Діяльність фермерського господарства та стан забезпечення його нафтопродуктами. Розрахунок потреби господарства в паливно-мастильних матеріалах для комбайнів та машин. Напрямки економії нафтопродуктів.  На сьогодні сільське господарство є одним із основних споживачів нафтопродуктів. Адже високопродуктивне використання сільськогосподарської техніки неможливе без паливо-мастильних матеріалів. Щороку сільськогосподарські підприємства витрачають мільйони тон нафтопродуктів, вартість яких істотно позначається на затратах на виробництво сільськогосподарської продукції. Бухгалтерський облік у транспортних підприємствах має ряд особливостей: 1. Особливістю обліку в транспортних підприємствах є наявність великої питомої ваги в основних засобах рухомого складу – транспорту, навантажувально-розвантажувальних машин, а також необхідність постійного обліку і контролю їх технічного стану, необхідності технічного обслуговування та ремонту.  При цьому слід враховувати, що списанню підлягають не фактично витрачені ПММ (залишок пального в баку + кількість заправленого пального – залишок пального в баку після повернення автомобіля), а нормативне, розраховане витрачанням ПММ. Для автотранспортних підприємств типове використання промислової схеми бухгалтерського обліку з певними особливостями, зумовленими їх організаційною структурою, номенклатурою послуг і особливостями операційного циклу. Так, зміст діяльності цих підприємств полягає в наданні послуг з переміщення вантажів і пасажирів. Як правило, АТП спеціалізуються на одному з цих видів діяльності, оскільки вони вимагають різних видів рухомого складу. Всередині вантажних і пасажирських видів діяльності залежно від відстані виділяються перевезення внутрішньо міські, міжміські і міжнародні. Така спеціалізація випл Особливістю організації обліку на автотранспортних підприємствах є те, що основну частину запасів складають паливно-мастильні матеріали, до яких належать: паливо (бензин, дизельне паливо, газ), масла (моторні, трансмісійні, спеціальні), консистентні мастила і спеціальні рідини (гальмівні, амортизаційні).  Організація обліку та відображення операцій з придбання паливно-мастильних матеріалів залежить від способу заправлення автомобільного транспорту: — через стаціонарні пункти на виробничих дільницях свого підприємства; — через сторонні автозаправні станції (АЗС).  — коли переходить право власності на пальне (це важливо для податкового обліку, зокрема, для перерахунку згідно з п. 5.9 Закону «Про прибуток») Тема работы: Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах по предмету Бухгалтерский учет и аудит. Размер: 26.81 КБ. Содержит 11242 знака, 1 таблица и 0 изображенийЗміст.1. Автотранспорт основні поняття та завдання обліку.2. Бух.облік рухомого складу АТП.3. Бух.облік запасів.4. Бух.облік доходів, витрат та порядок.  Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах. 11242. знака. БУХГАЛТЕР &amp: ЗАКОН. Облік витрат на державну реєстрацію підприємства. Суть ситуації. Які витрати можуть виникнути при реєстрації підприємства і як їх відобразити в обліку. Однією з особливостей обліку при реєстрації підприємства є те, що юридичної особи ще немає, а витрати вже є. Нижче розглянемо нюанси відображення в обліку витрат, пов’язаних з реєстрацією підприємства. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації (ст. 87 ЦКУ). Саме з цього моменту ведеться облік доходів і витрат і можна відшкодувати витрати, пов’язані з реєстрацією. Засновники мають прав Аналітичний облік ведуть за кожним об’єктом автотранспорту в експлуатації згідно з Інвентарною карткою обліку основних засобів (форма ОЗ-6).

Інвентарні картки реєструють в Описах інвентарних карток з обліку основних засобів (форма ОЗ-7), записи в яких здійснюють за видами об’єктів. Синтетичний облік ведуть на субрахунку 105 «Транспортні засоби» рахунка 10 «Основні засоби». Для нарахування амортизації (зносу) автотранспортних засобів підприємство може використовувати один із методів обліку: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, в Облік реалізації послуг в автотранспортних підприємствах 11. Облік надання послуг з вантажних перевезень Порядок перевезення вантажів автотранспортом в Україні регламентується Законом Про автотранспорт та Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 14.

Третій примірник що є підставою для розрахунків за виконання транспортних послуг перевізник надсилає замовнику автотранспорту для оплати за перевезення; четвертий примірник додається до подорожнього листа і є Бухгалтерський облік в Україні. Автор: Ошурков. Розглянемо быльшість важливих аспектів бухгалтерського обліку (як базові, так і бухоблік окремих операцій). Новачкам краще почати з цього: Курс бухгалтерського обліку >> (безкоштовний). Зміст: 01. Самовчитель: бухгалтерський облік для початківців (для «чайників»). 02. Теоретичні основи: 02.1. План рахунків бухгалтерського обліку (типи: [1] Активні рахунки, [2] Пасивні рахунки, [3] Активно-пасивні рахунки, [4] Аналітичні рахунки). 02.2. Подвійний запис. 02.3. Дебет і кредит рахунку.

02.4. Оборотно-сальдова відомість. 02.5. Пр Облік реалізації послуг в автотранспортних підприємствах 11.

Третій примірник що є підставою для розрахунків за виконання транспортних послуг перевізник надсилає замовнику автотранспорту для оплати за перевезення; четвертий примірник додається до подорожнього листа і є Наведено тести та задачі до дисциплін “Фінансовий облік 1” та “Фінансовий облік 2” у відповідності до вимог типової робочої програ ми з вивчення дисципліни. Для правильних відповідей на ряд тестів та для вірного вирішення ряду задач студентам буде замало вивчення ма теріалу за будь яким будь якого підручником чи посібником з фінан сового обліку. Крім цього необхідно досить часто звернутись до право чинів, стандартів бухгалтерського обліку та іншої методологічної бази з бухгалтерського обліку. ЗАПИТАННЯ: Підприємством придбано автомобіль. Ним користується директор і в особистих, і в господарських цілях. Які податкові наслідки таких поїздок і як правильно вести облік на підприємстві, якщо користується він їм і на вихідних?

ВІДПОВІДЬ: Варто зазначити, що на сьогоднішній день службовий легковий автомобіль може бути не тільки способом полегшення трудового процесу (в залежності від фінансового стану підприємства), а й показником певного кар’єрного статусу працівника. З одного боку, службовий автомобіль обов’язковий для ряду професій, таких як водії, торговельні агенти, аварійні комісари методом обліку ТЗВ загальною сумою на окремому субра — хунку з наступним розподілом їх між залишком товарів на кінець місяця та реалізованими за звітний місяць товарами. Метод прямого розподілу ТЗВ полягає в тому, що суму цих витрат розподіляють між конкретними одиницями придбаних товарів. Базою розподілу ТЗВ у цьому випадку може бути кількість одиниць, маса або вартість придбаного товару.

Цей метод роз — поділу ТЗВ є досить точним, але його застосування можливе лише за умови, що витрати на заготівлю можна ідентифікувати з кон — кретними одиницями (видами) товару та їх сума стає відома підприє Облік нафтопродуктів ведеться за їх видами і матеріально відповідальними особами. Пальне зі складу відпускається за лімітно-заборними картками, а підставою для списання пального на витрати виробництва є Обліковий лист тракториста-машиніста, Дорожній лист вантажного або легкового автомобіля. На субрахунку 203 відображається також наявність та рух твердого палива (дров, вугілля, торфу), газу в балонах та іншого палива.  Підприємство-емітент, яке виплачує дивіденди акціонерам (власникам), нараховує авансові внески податку на прибуток за ставкою 25% визначеної суми дивідендів. Зазначений аванс вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах. 2015-07-648.  Фактичні витрати пального за кожним подорожнім листом зіставляють із витратами, розрахованими за нормами, й визначають економію або перевитрати палива за кожною маркою автомобіля. Списання паливно-мастильних матеріалів із підзвіту водія здійснюють з урахуванням чинних норм їх витрат. Для автомобілів норми встановлюють з урахуванням таких чинників: базова норма на пробіг (на 100 км); на поїздку із вантажем; на пробіг у разі виконання спеціальної роботи; на роботу спеціального обладнання; на роботу незалежного обігрівача. Наказ Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту України, Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації України, Державного комітету статистики України від 2 квітня 1998 року N 81/38/101/235/122.  1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України (додається). 2. Установити, що Інструкція поширюється на всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

гдз укр мова 10-11 класс олійник

збірник задач з фізики 10 клас божинова відповіді

земля під забудову в оржеві рівненський район