кононський біохімія тварин

кононський біохімія тварин

Кононский.И. Органическая химия –.: Сільгоспосвіта, 1994. – 526. Кононський О.І. Органічна хімія –.: Дакор, 2003.– 568. Биохимия животных –.: Вища шк., 1984. – 416. Биохимия животных – М.: Колос, 1992. – 526.  Біохімія тварин. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і допов. –.: Вища школа, 2006. – 454. Физическая и коллоидная химия –.: Вища шк., 1986. – 312.

Фізична і колоїдна хімія. Література u Кононський О. І. Біохімія тварин : підручник для вузів О. Кононський. – 2 -е вид перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2006. – 453. u Зайцев.

Ю. Биохимия животных. Фундаментальные и кл. аспекты/. Зайцев, Ю Конопатов. : Учебник. з дисципліни. Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії.

Зав. кафедри _(підпис). Томчук.А._(ПІБ).  10.Органічна хімія. Практикум. Київ: Вища школа, 2002. – 247. 11.«Физическая и коллоидная химия». К:Вища школа. 1986. 13. Биохимия включает три раздела: — Статическая биохимия изучает количественный и качественный состав живых организмов. — Динамическая биохимия изучает превращения химических соединений и связанные с ними превращения энергии в организме животных. — Функциональная биохимия вскрывает связи между процессами превращения веществ организма и функциями в тканях и органах. Біохі́мія — наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах. Наука має справу із структурою та функцією компонентів клітини та речовин організму, як-от білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти та інші біомолекули.

Біохімія прагне відповідати на біологічні та біохімічні питання за допомогою хімічних методів. Література Біохімія тварин : підручник для вузів О.– 2-е вид., перероб. – Київ : Вища школа, 2006.  Біологічна дія тиреоїдних гормонів У високих концентраціях Т3 і Т4 стимулюють катаболітичні процеси – розщеплення білків, жирів, вуглеводів, підвищення температури, виведення води та електролітів, за дефіциту гормонів — збільшення синтезу жирів, затримка води, затримка розвитку тварини, гальмування рефлексів, гіпотермія. У молодых животных, лишенных гормонов щитовидной железы, замедлятся рост, снижается основной обмен на 20-40%, уменьшается содержание кальция в крови. У взрослых животных при этом замедляется обмен веществ, наблюдается ожирение, задержки натрия и воды в тканях, появляется отечность, волосы плохо растут.  В результате молодняк животных отстает в росте, понижается продуктивность, а затем развивается зобная болезнь. Кононський, Олексій Іванович. Органічна хімія [Текст] : підручник О.-. : Дакор, 2003. — 568. — Библиогр.:.552.  Рубрики: Біохімія тварин Кл.слова (ненормированные): ліпіди — білків — вуглеводи — мінеральні речовини Аннотация: Розглянуто хімію і обмін в організмі тварин вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот, вітамінів, ферментів, гормонів, води, мінеральних речовин, енергетику біохімічних процесів. Други екземпляри от книгата. Кононский. 1984 Добро. 39,00 лв. Книги от същата категория. Продуктов каталог Bayer 2014. Сборник. Без година Отлично.

1. Біохімія тварин О.Кононський Вища шк., 1994. – 439. 2. О.В. Попов Основи біологічної хімії та зоотехнічного аналізу. Вища шк. 1986 р 3І.Левченко Біохімія: Біла церква 200- 399 с 4. Соловьева.А.

Руководство для малого практикума по биохимии животных. М. :Моск.

Ун –. 1979 г. 124 с 5. Сафронов Е.С. Биохимия животных М.: Виш. Шк. — 1966. — 502 с 6. Балезин.А. Основы физической и коллоидной химии. Біохімія тварин : підручник для вузів Олексій Іванович – 2-е вид., перероб.

– Київ : Вища школа, 2006.  ХНУ = биохимия животных ХНУ = біохімія тварин ХНУ-Книгозабезпеченість = Біохімія.

3031067 Библиотека ХНУ читальный зал 2 Основной фонд Е6 К64. © Все права защищены ЗАО «Компания Либэр», 2009 — 2020 v.20. Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії», «Клінічна біохімія», Анатомія тварин. РН Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. РН 3. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, що відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології. «Фізіологія.  – 544с Біохімія тварин.-К.: 345. 3. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Васильєв О.Біохімія.-К.: Либідь, 1995. Біохімія тварин. Кононський О. І./ Домашняя коллекция СТБ, Аграрная наука. ціна 31 грн. Купити на yakaboo. 10.– Київ: Вища школа, 1994. 11.Левченко.І., Влізло.В., Кондрахін І.П., Мельничук.О., Апуховська Л.І., Галяс.Л., Головаха.І., Сахнюк.В., Томчук.А., Грищенко.А., Цвіліховський М.Ветеринарна клінічна біохімія (за редакцією Левченка.І., Галяса.Л.). – Біла Церква, 20012.Ленинджер. Основы биохимии. – Москва: Мир, Біохімія вуглеводів. Готовые презентации в PowerPoint для детей,учащихся школ и вузов, а также для учителей и преподавателей доступны для скачивания. Все презентации разделены на категории для удобства поиска и навигации.  Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Біохімія вуглеводів. Доклад-сообщение содержит 60 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать быстро. Біохімія. Конспект лекцій Химия. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. учебный материал.  Поиск работы по ВУЗу Сургутский Государственный Универси Московский Экстерный Гуманитарный У Саратовский Государственный Универс Государственный Кафедра біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції імені акад. М.Ф. Гулого.

Кокіш Дмитро Володимирович. Курсова робота. з дисципліни «Ветеринарна клінічна біохімія».

на тему: Етіологія та діагностика порушень обміну м’язової тканини у домашніх тварин. шифр групи: 4 курс 5 група. спеціальність: 6.110101- ветеринарна медицина.  7. Біохімія тварин: – 2-не вид., переробл. –.: Вища шк., 2006. Біохімія тварин : підручник для вузів О.– 2-е вид., перероб. – Київ : Вища школа, 2006.  Біологічна дія тиреоїдних гормонів. У високих концентраціях Т3 і Т4 стимулюють катаболітичні процеси – розщеплення білків, жирів, вуглеводів, підвищення температури, виведення води та електролітів, за дефіциту гормонів — збільшення синтезу жирів, затримка води, затримка розвитку тварини, гальмування рефлексів, гіпотермія. Слайд 39. Текст слайда Эти животные впоследствии стали первой племенной группой в лисоводстве.

Ч. Дальтон. 640 Вестник ВОГиС, 2009, Том 13, № 3.  247. М.: Колос, 199526. Статическая биохимия изучает состав, строение, свойства веществ, распределение их в органах и тканях, биологическую роль этих соединений для жизнедеятельности животных.  Животные — копрофаги (например, кролики) могут получать некоторые витамины, поедая собственный кал, в котором содержатся витамины, синтезируемые микробами толстой кишки.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

гдз укр мова 10-11 класс олійник

українськамова та література 10 клас відповіді заболотний

готові практичні роботи з екології 11 клас мирна